• Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

קורס נערות

קורס התפירה לנערות משלב לימודי תפירה לצד עיסוק בחוויה שלהן כבנות מתבגרות.

הקורס מזמן אפשרות ליצור קבוצה יוצרת  וחושבת בה מתאפשר מרחב

לביטוי אישי - להקשבה - לעבודה משותפת - והעצמה ​

בסוגיות

דימוי גוף - אידאל היופי - מגדר- תרבות הצריכה - עולם האפנה - ועוד..

אורך הקורס: 10 -15 מפגשים

*ההשתפות בפעילות מחייבת מלווה מטעם המסגרת על מנת להבטיח המשכיות והעמקת התהליך

**יש אפשרות לבחור מסלול בו הבנות יעניקו חזרה למסגרת ממנה באו - בואו לשמוע עוד!

 

לצפייה בסרט >
ליצירת קשר>