• Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

קורס נשים

העניקי לעצמך זמן ליצירה באהבה
קורס התפירה לנשים משלב לימודי תפירה לצד קבוצת נשים יוצרת ומזמן התבוננות מיוחדת ומעצימה
בנושאים המעסיקים אותנו כנשים.
קורס מתחילה - למידה עקרונות תפירה בסיסיים - 6 מפגשים
קורס מעמיקה - העמקת הידע וכישורי התפירה - 7 מפגשים
לצפייה בסרט >
 לפרטים נוספים >